rady a pomucky - Moji čmeláci

Moji čmeláci
Vážení přátelé, pokud tuto stránku navštěvujete opakovaně, prosím neopomeňte stisknout současně klávesy <ctrl> a <F5>, aby se vám stránky zobrazily v aktuální podobě. Děkuji.
František Kuklík
zajímavá témata k chovu čmeláků:
Title
Přejít na obsah


Rady a pomůcky:
čmeláčci a včeličky si nedají pokoj, tedy je s podivem, že jich v naší přírodě ubývá

Lepinox chrání:
¨
Aphomia sociella:

čmelák do budky:

Moji čmeláci:

vývoj čmeláků:

budka svépomocí:

určovací pomůcka:

Čmelo-Počítač:


Trocha „logiky“ odpozorované z internetových aktivit spolku Čmeláci Plus z. s.:

Hypotéza:
Portál facebook je čertem předhozený klacík, po kterém vděčně jako hafíci skáčou exhibicionisté a voyeuři, aby se zde prezentovali ve vší své spanilosti a aby nahlíželi do kapes a deníčků spanilých jedinců.
Důkaz:
Už praotec Čech to věděl a facebooku se vyhýbal jako čert kříži.
Závěr:
Pokud máte zájem o výměnu názorů a zkušeností, oproštěnou od deníčkových zápisků a projevů vzájemné přízně, pak je nutno se facebooku po vzoru praotce Čecha vyhýbat, když existují platformy pro výměnu názorů a zkušeností k chovu čmeláků, které by praotec Čech sice také nevyhledával, ale to proto, že se více zajímal o brtě a strdí a význam čmeláků nedocenil.
No, čekali byste to? Taková jasná a jednoduchým selským rozumem odvoditelná věc?

A že jste byli tak hodní a dopracovali se logikou spolku Čmeláci Plus z. s. až sem, tak tedy ještě jednu takovou srandovní:

Hypotéza:
Pod kvetoucími lípami se nacházejí skonané nebo skonávající mladé čmeláčí královny v zanedbatelném množství, protože MÜHLEN et al. V letech 1992 a 1994 zjistil, že většina mrtvých čmeláků jsou výhradně dělnice. Toť „zajímavé až odvážné“ tvrzení doložené pouze jediným odkazem, když na internetu je možno dohledat i příspěvky s opačným tvrzením, ke kterým se hlásím (po kvetoucími lípami jsem opakovaně nacházel především mladé čmeláčí matky, a to matky obou druhů Čmeláků zemních a Čmeláků hájových). Kromě toho pojmy „většina“ a „výhradně“ si vzájemně odporují, což ale nelze vyčítat povětšině výhradně spolku Čmeláci Plus z. s., když je dobře možné, že prostě doslovně přeložili text internetového příspěvku, ke kterému dle své obvyklé zásady zamlčují odkaz na původní zdroj informace.
Jestliže se spolek Čmeláci Plus z. s. pokouší o vyřešení problému s úmrtností čmeláků pod kvetoucími lípami úsudkem, že se jedná o přirozenou úmrtnost čmeláků v pokročilém stádiu vývoje hnízda, pak si dovoluji tvrdit, že se jedná o úsudek „zajímavý až odvážný“, když existují internetové příspěvky odkazující na studie, dle kterých při pracném počítání čmeláků na alternativních čmeláčích „pastvinách“ byl nalezen jen zlomek počtu čmeláků, jejichž tělesné schránky byly nasbírány pod kvetoucími lípami:
Závěr spolku Čmeláci Plus z. s. o jediné příčině pravidelného pozorování četných mrtvých čmeláků je „zajímavý až odvážný“, když výzkum tohoto fenoménu dosud není ukončen a předkládá další hypotézy, např.:       
          • I odkvetlé lípy ještě vyzařují vůni lákající včely a čmeláky, přičemž tyto stromy již neposkytují žádné posilnění. Tuto hypotézu podporuje okolnost, že polomrtvého čmeláka pod lípou je možno zázračně rychle probudit k životu jednoduchým nakrmením cukerným roztokem. Toto mohu potvrdit vlastní zkušeností.
          • Rostliny jsou schopny vyvinout metody k přilákání hmyzu nezbytného k jejich opylení i cestou oklamání hmyzích jedinců. Nelze tedy vyloučit i možnost, že lípy (ať již vybrané nebo všechny druhy) dokáží napodobit pro včely a některé druhy čmeláků neodolatelné feromony nutící je k přednostní návštěvě. I tato hypotéza ještě nebyla vědecky potvrzena či vyvrácena.
   
Důkaz:

Už praotec Čech to nevěděl.

Závěr:

Opatrně s nekritickou poslušností radám, pokynům, úsudkům, závěrům a doporučením spolku Čmeláci Plus z. s.!

...

i mistr tesař se tu a tam utne

František Kuklík

Zelenky Hajského 3
130 00 Praha 3

Mob.: 608 004 986
eMail: bombus@kuklik.eu
www.cmelak.info
František Kuklík

Eibenweg 7
51766 Engelskirchen

Tel.: 0049 2263 4066126
eMail: bombus@kuklik.eu
www.kuklik.eu
vygenerováno pomocí:
WebSite X5 Free 17.1.2
poslední aktualizace:
31.07.2022
zajímavá témata k chovu čmeláků:
Návrat na obsah